‘พริ้นซ์ อุบลฯ’ สนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านทางโรงพยาบาลและหน่วยงาน เครือข่ายรัฐ จำนวน 7,290 โดส รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

Share Post:

‘พริ้นซ์ อุบลฯ’ สนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านทางโรงพยาบาลและหน่วยงาน เครือข่ายรัฐ จำนวน 7,290 โดส รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 
โดยนพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และนพ. ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์น่า จำนวน 7,290 โดสให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานเครือข่ายรัฐ
ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร, โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม, โรงพยาบาลสำโรง,
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส
เพื่อใช้ในการระดมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้า ฯลฯ
พร้อมส่งต่อสุขภาพดี และร่วมสนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการทางสาธารณสุขอีกด้วย