July 5, 2022

ขบวนการลูกเป็ด “จิตอาสาด่านหน้า” สู้ภัยโควิด

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก แต่ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่ค่อนข้างมากส่งผลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง จึงได้เกิดโครงการกลุ่มจิตอาสาจากเยาวชน “ขบวนการลูกเป็ด” ซึ่งเป็นฟันเฟือง เป็นพลังเล็ก ๆ ที่เข้ามาช่วยหนุน และเสริมการทำงานของนักรบด่านหน้าและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝ่ายต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาล “ตอนแรกแทบจะไม่มีคนอยากทำจุดลงทะเบียนโควิด-19ที่หนูอยู่ เพราะมันคือความเสี่ยง อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่น้อยด้วยเมื่อเทียบกับผู้ป่วย ตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวเหมือนแต่ก่อน เพราะว่าเราได้ทำหน้าที่ที่ช่วยเหลือคน ผู้ป่วยมาหาเรา เราก็เป็นทั้งความสบายใจและความปลอดภัยให้กับคนไข้” ศุภาวัน กาทอง หนึ่งในขบวนการลูกเป็ด รายการคนค้นฅนได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “ขบวนการลูกเป็ด จิตอาสาด่านหน้า” กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ กว่า 200 ชีวิตที่ได้มารวมตัวกันเพื่อช่วยบุคลากรด่านหน้าต่อสู้กับสถานการณ์โควิดโดยจะได้รับการจะปลูกฝังการเป็นผู้ให้และการมีหัวใจของการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เจ้าหน้าที่ ลูกเป็ดในโรงพยาบาลมีหน้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ส่วนคัดกรองผู้ป่วย ไปจนถึงการทำงานในห้องแลป ปัจจุบันจุดหลัก ๆ ที่ใช้อัตรากำลังของลูกเป็ดสูงสุดคือจุดให้บริการวัคซีนซึ่งมีหน้าที่เช็คสิทธิ์ลงทะเบียน กรอกข้อมูลในระบบหมอพร้อม ออกบัตรนัดคนไข้ แต่ก่อนจะเน้นงานหน้างานที่จะให้เด็ก ๆ ทำ แต่ตอนนี้เด็ก ๆ ช่วยงานหลังบ้านพวกคีย์เบิก ห้องยา ห้องแลป เพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งเด็กๆเหล่านี้ …

ขบวนการลูกเป็ด “จิตอาสาด่านหน้า” สู้ภัยโควิด Read More »

‘พริ้นซ์ อุบลฯ’ สนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านทางโรงพยาบาลและหน่วยงาน เครือข่ายรัฐ จำนวน 7,290 โดส รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยนพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และนพ. ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์น่า จำนวน 7,290 โดสให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานเครือข่ายรัฐ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร, โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม, โรงพยาบาลสำโรง,โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส เพื่อใช้ในการระดมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้า ฯลฯ พร้อมส่งต่อสุขภาพดี และร่วมสนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการทางสาธารณสุขอีกด้วย