ผสานพลัง ผสานใจ ใส่ใจชาวศรีษะเกษ เยาวชนอาสาสนับสนุนงานซาวสีเกด (Sound of Sisaket) 

โครงการ Teens Next Gen โดยเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จับมือมูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากร สนับสนุนเยาวชนอาสาในงาน ‘Sound of Sisaket (ซาวสีเกด) 2023’ เทศกาลเมืองสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้รู้จักจังหวัดศรีสะเกษให้มากขึ้นผ่านเสียงดนตรี ซึ่งจัดโดย CEA หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีประสบการณ์ผ่านการลงมือทำเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ หากพูดถึงจังหวัดเมืองรองในภาคอีสาน คุณนึกถึงจังหวัดอะไร ? จังหวัดศรีษะเกษเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคน 6 ชาติพันธุ์ คือ ส่วย ลาว เยอ เขมร จีน ไทย ทำให้มีความโดดเด่นทางด้านดนตรีและศิลปะที่ไม่เหมือนใคร  งานซาวสีเกด (Sound of Sisaket) 2023 จะทำให้เห็นถึงความสวยงามของเมืองที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สัมผัสวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนและรับฟังเสียง ‘ดนตรี’ โดยนำเอารูปแบบมาจากเครื่องดนตรีโบราณ และเครื่องเล่นดนตรีประยุกต์ ที่เมืองศรีสะเกษจะร่วมกันบรรเลงให้เมืองได้พัฒนาไปด้วยความสร้างสรรค์โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในศรีสะเกษได้กล้าคิด กล้าทำ ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก โดยในครั้งนี้โครงการ Teens Next …

ผสานพลัง ผสานใจ ใส่ใจชาวศรีษะเกษ เยาวชนอาสาสนับสนุนงานซาวสีเกด (Sound of Sisaket)  Read More »