“ขยะล่องหนได้ ถ้าเราแยกและหาทางไปเกิดใหม่ให้น้อง”

จากความพยายามของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในการจัดการขยะของเสียจากการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งมักถูกมองว่าขยะจากธุรกิจนี้เป็นขยะติดเชื้อ เอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้ ทั้งที่ในความเป็นจริง หากมีการ แยกขยะที่ดี จะพบว่ามีขยะรีไซเคิลในกระบวนการแฝงอยู่มากมายโรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิจึงได้เริ่มจับมือกับพันธมิตรเครือ SCG โดย SCGC  SCGP และ Wake Up Waste เพื่อรับขยะรีไซเคิลทั้งประเภทกระดาษและพลาสติก อันได้แก่ ถุงน้ำเกลือ แกลลอนน้ำยาล้างไต สายน้ำเกลือ ขวดน้ำ เป็นต้น ไปเพื่อแปรรูปและนำกลับมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยทางเครือ SCG สะสมแต้มขยะไว้ให้ทางโรงพยาบาลใช้แลกของกลับไปได้ ปี 2565 – นำส่งขยะรีไซเคิลทั้งหมด 19,570.80 กิโลกรัม แต้มขยะสามารถแลกกระดาษ A4 รีไซเคิลกลับมาใช้งานได้จำนวนกว่า 220 รีม มูลค่าประมาณ 25,000 บาท ปี 2566  (ข้อมูลเดือน ม.ค.- ต.ค.) – นำส่งขยะรีไซเคิลทั้งหมด 56,107.7 กิโลกรัม แต้มขยะส่วนหนึ่งจากช่วงครึ่งปีแรก สามารถแลกเป็นเซตโต๊ะเก้าอี้จากกระดาษรีไซเคิล และเก้าอี้ที่ผลิตจากถุงนมโรงเรียนจำนวน 750 ถุง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,000 บาท โดยจะนำมาตั้งเป็น …

“ขยะล่องหนได้ ถ้าเราแยกและหาทางไปเกิดใหม่ให้น้อง” Read More »