ผสานพลัง ผสานใจ ใส่ใจชาวศรีษะเกษ เยาวชนอาสาสนับสนุนงานซาวสีเกด (Sound of Sisaket) 

Share Post:

ผสานพลัง ผสานใจ ใส่ใจชาวศรีษะเกษ เยาวชนอาสาสนับสนุนงานซาวสีเกด (Sound of Sisaket) 

โครงการ Teens Next Gen โดยเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จับมือมูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากร สนับสนุนเยาวชนอาสาในงาน ‘Sound of Sisaket (ซาวสีเกด) 2023’ เทศกาลเมืองสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้รู้จักจังหวัดศรีสะเกษให้มากขึ้นผ่านเสียงดนตรี ซึ่งจัดโดย CEA หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีประสบการณ์ผ่านการลงมือทำเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์

หากพูดถึงจังหวัดเมืองรองในภาคอีสาน คุณนึกถึงจังหวัดอะไร ? จังหวัดศรีษะเกษเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคน 6 ชาติพันธุ์ คือ ส่วย ลาว เยอ เขมร จีน ไทย ทำให้มีความโดดเด่นทางด้านดนตรีและศิลปะที่ไม่เหมือนใคร 

งานซาวสีเกด (Sound of Sisaket) 2023 จะทำให้เห็นถึงความสวยงามของเมืองที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สัมผัสวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนและรับฟังเสียง ‘ดนตรี’ โดยนำเอารูปแบบมาจากเครื่องดนตรีโบราณ และเครื่องเล่นดนตรีประยุกต์ ที่เมืองศรีสะเกษจะร่วมกันบรรเลงให้เมืองได้พัฒนาไปด้วยความสร้างสรรค์โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในศรีสะเกษได้กล้าคิด กล้าทำ ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก

โดยในครั้งนี้โครงการ Teens Next Gen โดยเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ ที่มีสาขาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษจับมือกับมูลนิธิพงษ์ศักดิ์วิทยากร เป็นผู้สนับสนุนในการเฟ้นหาและรวบรวมเยาวชนอาสาสมัครทั้ง 13 คนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในจุดต่าง ๆ โดยได้ลงมือทำงานจริงแบบมืออาชีพ

พริ้นซ์ ‘ผสาน’ ผสานพลัง ผสานใจ เพราะเราใส่ใจชาวศรีสะเกษ หนึ่งในแม่บทของเครือพริ้นซ์ ที่ตั้งใจที่จะผลิตต้นกล้าเมล็ดงาม ให้ผสานกับคน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การเติบโตที่ดีที่สุด คือการเติบโตไปพร้อมๆกัน ดังนั้น พริ้นซ์ผสานจึงมีโครงการเพื่อเยาวชน Teen Next Gen เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางผสานระหว่างเครือพริ้นซ์ ผู้นำด้านเฮลท์แคร์ กับชุมชน 

หากพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ จะไม่พูดถึง CEA ก็คงจะไม่ได้ หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ทำงานร่วมกันภายใต้โครงการ Thailand Creative District Network (TCDN) ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทยกว่า 33 เมืองทั่วประเทศ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สกลนคร นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย และอุดรธานี

โดย ‘ศรีสะเกษ’ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก TCDN เมื่อ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนในพื้นที่จากทุกจังหวัดที่มีความพร้อมและต้องการพัฒนาย่านของตน ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันค้นหา พัฒนา และต่อยอดสินทรัพย์ในท้องถิ่น ปลุกปั้นให้พื้นที่นั้นๆ ก้าวสู่การเป็น ‘พื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์’ ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างยั่งยืน

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://urbancreature.co/)

ทั้งนี้ เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ บริษัทในเครือบริษัทจดทะเบียน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเฮลท์แคร์ ที่มี โรงพยาบาลในเครือกว่า 14 แห่ง ใน 4 ภาค คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล คลินิกผิวดีเอสเธติก และคลินิกฟื้นฟูที่ได้ร่วมมือกับญี่ปุ่น โดยเรามีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกพื้นที่ที่เราได้เข้าไป เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครือพริ้นซ์จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สามารถดูแลทุกคนในจังหวัดได้ ให้เติบโตไปพร้อม ๆ กับเรา