รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับมูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากรมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนผู้ชนะจากโครงการ Next Gen Star

Share Post:

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับมูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากรมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนผู้ชนะจากโครงการ Next Gen Star

นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกับมูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากร มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี  ผู้ชนะจากโครงการ Next Gen Star มูลค่า 5,000 บาท จากการนำเปลือกสับปะรดห้วยมุ่นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดสูงสุด และสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคนในชุมชน

ทั้งนี้โครงการ Next Gen Star เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากร และเครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการสนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีประสบการณ์ผ่านการลงมือทำจริงโดยพัฒนาทั้งด้านความรู้และโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ