“PRINC – กลุ่มเซ็นทรัล” ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 15,015 โดส

Share Post:

“PRINC – กลุ่มเซ็นทรัล” ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 15,015 โดส

“PRINC – กลุ่มเซ็นทรัล” ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 15,015 โดส แก่โรงพยาบาลแม่สอด และสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ระดมฉีดคนในชุมชน-แรงงานต่างด้าว

               17 มิ.ย. 65 จ.ตาก – ‘เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ บมจ.พริ้นซิเพิลแคปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา รวม 15,015 โดส ประกอบด้วย 10,005 โดสแก่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และ 5,010 โดสแก่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก โดยมี คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรและงานความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เป็นประธานส่งมอบ , นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง และศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟสไตล์ แม่สอด (ในเครือเซ็นทรัล) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 14 ถึง 15 มิถุนายนที่ผ่านมา

            ด้าน คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่บุคลากรและงานความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวว่าการส่งมอบวัคซีนนี้เป็นหนึ่งโครงการ ‘พริ้นซ์ผสาน’ ภายใต้แนวคิด ผสานงานสู่ชุมชน ผสานคนสู่บ้านเกิด เป็นโครงการที่บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนาม ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ เดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ปณิธานของเครือโรงพยาบาล ด้วยการสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ โดยมุ่งสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ไม่จำกัดเฉพาะเป็นพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลเท่านั้น เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพของคนในชุมชนต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายในการกระจายการเข้าถึงวัคซีน โดยเฉพาะคนในชุมชน คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

          ก่อนหน้านี้ทางสาธารณสุขจังหวัดได้จัดอบรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงวัคซีนของบุคคลดังกล่าว ขณะเดียวกัน ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงวัคซีน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น จึงได้ประสานความร่วมมือกับ กลุ่มเซ็นทรัล ส่งต่อสนับสนุนปริมาณวัคซีนเพื่อกระจายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ และคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าวต่อไป

          ขณะเดียวกัน คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสาธารณสุขอย่างจริงจังในทุก ด้าน ทั้งการสนับสนุนพื้นที่เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนในศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัลทั่วประเทศ, การสนับสนุนงานของบุคลากรทางการแพทย์ และส่งเสริมการวิจัยยาหรือวัคซีนต้านโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมทีม Centrality ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของสาธารณสุขจังหวัด และ เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เพื่อให้ ทุกภาคส่วนดำเนินงานได้อย่างสะดวกสบายและเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้คนทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว