ร่วมงานกับเรา

"บรรยากาศที่คุ้นเคยกำลังรอคุณอยู่"

พริ้นซ์มุ่งมั่นขยายโรงพยาบาลในเมืองรองเพื่อยกระดับสาธารณะสุขของไทยให้คนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริการที่ดีได้ทัดเทียมกับจังหวัดในเมืองหลัก แต่สิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้คือบุคลากรที่พร้อมที่จะกลับมาดูแลครอบครัวควบคู่ไปกับพัฒนาบ้านเกิด

ขอเพียงคุณมีจิตใจที่มุ่งมั่นอย่างจะสร้างสรรค์สังคมของผู้ให้ อย่าช้าที่จะมาร่วมงานกับเรา

ครอบครัวพริ้นซ์ ยินดีต้อนรับทุกคน

  • ทุกสาขา
  • ผสานรักษ์
  • ผสานใจ
  • พริ้นซ์ปากน้ำโพ
  • พริ้นซ์สุวรรณภูมิ
  • พริ้นซ์อุทัยธานี
  • พริ้นซ์อุบลราชธานี

ประกาศ 16 กันยายน 2565

ประกาศ 06 กันยายน 2565

ประกาศ 21 กรกฎาคม 2565

ประกาศ 13 กรกฎาคม 2565

ประกาศ 7 กรกฎาคม 2565