แม้ว่าเส้นใยจะคนละประเภท แต่หากนํามาถักทอสานร่วมกันแล้ว ย่อมได้ผ้าผืนใหม่ขึ้นมา เปรียบเหมือนการได้พบเจอคนหลากหลายประเภท ได้ทําความรู้จัก ได้เข้าใจ และได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกัน

ผ ส า น หนึ่งเดียว

โครงการ "ผ ส า น" โดยโรงพยาบาลในเครือ
Principal Healthcare

DSC_4698.jpg

ผสาน "งาน" สู่ชุมชน

ผสาน ของดีจากชุมชนสู่มือผู้บริโภค สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างการต่อยอดคุณค่าของจากชุมชนแบบไม่รู้จบ

DSC00744

ผสาน "คน" สู่ท้องถิ่น

ผสาน พาคนกลับบ้าน
กลับไปจุดเริ่มต้นสร้างความทรงจำที่ดีกับครอบครัวพร้อมทำงานในบรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัว

S__124911647

ผสานเพื่อสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชน

ผสานใจจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมและสิ่งดีๆให้กับชุมชน

เรื่องราวของผสาน

“เราไม่สามารถเติบโตได้เพียงลำพัง เพราะนั่นคือการเติบโตแบบไม่ยั่งยืน”

เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์นั้นมีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน ทั้งคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาล

เนื่องด้วยปณิธานอันแรงกล้าของ อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ผู้ก่อตั้งเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์นั้น มีความหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้คนไทยจะสามารถเข้าถึงสาธารณะสุขที่ดีได้ และในขณะเดียวกันก็ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ อีกด้วย

ดังนั้นหากต้องการจะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน เราจำเป็นต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา นอกจากพัฒนาเมืองให้เจริญ พัฒนาสาธารณะสุขให้เข้าถึงได้ ส่วนสำคัญคือการพัฒนาจิตใจของคน ให้มีความเป็นผู้ให้ เพื่อจะได้ให้สิ่งเหล่านี้ถูกสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน

0
+
การจ้างงานในชุมชน
0
+
ชุมชนที่เข้าถึง สาธารณะสุขที่ได้มาตรฐาน
0
+
จังหวัดที่เข้าถึง
0
+
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ผสาน "งาน" สู่ชุมชน

ผสาน ของดีจากชุมชนสู่มือผู้บริโภค สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างการต่อยอดคุณค่าของจากชุมชนแบบไม่รู้จบ

ผสาน " คน " สู่บ้านเกิด

ผสาน พาคนกลับบ้าน
กลับไปจุดเริ่มต้นสร้างความทรงจำที่ดีกับครอบครัวพร้อมทำงานในบรรยากาศที่คุณแสนจะคุ้นเคย

ผสาน " สิ่งที่ดี " สู่ชุมชน

ผสานใจจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนรวมร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมและสิ่งดีๆให้กับชุมชน

พันธมิตรของเรา